Uvjeti i odredbe Ketchum Ltd/Booking.com nagradne igre

1. Promotor ove nagradne igre je Ketchum Limited, čiji su uredi registrirani na adresi Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 0SW („Ketchum.com“, „mi“, „naše“ i „nas”) i koji djeluje u ime svog klijenta Booking.com-a, registriranog na adresi Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, Nizozemska.

2. U nagradnoj igri mogu sudjelovati državljani Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Brazila, Velike Britanije, Nizozemske, Francuske, Španjolske, Italije, Njemačke, Rusije, Hrvatske, Belgije, Danske, Švedske, Kine, Japana, Tajlanda, Australije i Novog Zelanda.

3. Sudionici (u daljnjem tekstu „vi“, „vaše“) moraju imati ostvareni boravak u smještaju rezerviranom putem Booking.com-a. Sudionici su ostvarili boravak u smještajnom/im objektu/ima s najmanje jednim djetetom (od 5-15 godina starosti). Nagradna igra sastoji se od ispunjavanja upitnika za recenziju o putovanju.

4. Sudionici nagradne igre ispunit će upitnik u ime svog djeteta koje je bilo s njima na putovanju kako je gore navedeno. Ako dijete želi samo poslati svoju recenziju, potrebno je prethodno pismeno odobrenje roditelja ili zakonskog(ih) skrbnika kako bi prijava bila valjana.

5. Sve osobe profesionalno povezane s tvrtkama Ketchum Limited ili Booking.com (npr. zaposlenici), njihovi poslovni partneri, zakonski predstavnici ili agencije koje djeluju kao predstavnici (uključujući članove bliže obitelji (supružnik, roditelj, dijete, brat/sestra i njihovi supružnici, bez obzira na prebivalište) ili osobe koje žive u istom kućanstvu s bilo kim od prethodno navedenih (bez obzira jesu li u srodstvu ili ne) ne smiju sudjelovati u nagradnoj igri.

6. Prijavom na nagradnu igru sudionici daju Ketchumu i Booking.com-u pravo (i dodjeljuju mu globalno, neograničeno, neopozivo, bezuvjetno pravo bez mogućnosti traženja naknade) na korištenje, prikazivanje, uključivanje i promoviranje sadržaja njihovih odgovora u upitniku za (online/offline) marketing, promociju i druge svrhe odnosa s javnošću (na stranici Booking.com-a ili bilo kojoj stranici neke druge platforme). U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, svaki sudionik nagradne igre dodjeljuje, prebacuje, prenosi i predaje svoje pravo (intelektualno vlasništvo) i interese na sadržaj odgovora u upitniku bez naknade Ketchumu i Booking.com-u.

7. Završni datum nagradne igre je u ponoć 26. rujna 2016. („Završni datum“). Odgovori na upitnik primljeni nakon završnog datuma neće se smatrati valjanima.

8. Ketchum Limited ne prihvaća nikakvu odgovornost za nejasne i neprimjerene odgovore te one koji krše ova pravila.

9. Jedan sudionik smije poslati samo jedan ispunjeni upitnik za ovu nagradnu igru. Samo je jedna nagrada, nijedan sudionik ne smije i ne može osvojiti više od jedne nagrade.

10. Dobitnik nagrade bit će izabran nasumičnim izvlačenjem među svim valjanim odgovorima primljenima prije završnog datuma.

11. Nagrada je jedno obiteljsko putovanje u ukupnom iznosu od 5000 € (pet tisuća eura), uključujući poreze, troškove i naknade, za jedan (1) boravak u smještajnom objektu i prijevoz od/do smještajnog objekta samo prije prijave u objekt (check in) i odjave iz objekta (check out). Nagrada se ne smije trošiti u druge svrhe poput osiguranja, hrane i pića, sadržaja, darova itd. Odabrani smještajni objekt mora biti dostupan na Booking.com-u. Prijevoz do/iz objekta može biti uključen u iznos nagrade samo pod uvjetom da ukupan iznos putovanja ne prelazi 5000 € (uključujući poreze, pristojbe, naknade i troškove). Izbor nagrade mora odobriti sudionik dobitnik (ako nije on birao) te ga je potrebno poslati tvrtki Ketchum Limited koja će tada organizirati rezervaciju i plaćanje (do maksimalno 5000 € (uključujući poreze, pristojbe, naknade i troškove)).

12. Nagrada se mora iskoristiti kao jedno putovanje u razdoblju od 1. studenog 2016. do 1. travnja 2017. godine.

13. Dobitnik će biti obaviješten putem e-pošte najkasnije jedan (1) tjedan nakon završnog datuma. Dobitnik je dužan potvrditi primitak obavijesti najkasnije jedan (1) tjedan nakon primitka slanjem poruke e-pošte na adresu lon-globalbooking@ketchum.com. U slučaju da dobitnik propusti potvrditi primitak obavijesti, nagrada mu može biti oduzeta.

14. Ako ne potvrdi primitak obavijesti o osvajanju nagrade, to će se smatrati odustajanjem i nagrada će biti oduzeta. U tom slučaju ne preuzimamo nikakvu odgovornost prema dobitniku.

15. Nagrada nije prenosiva i ne može se zamijeniti za gotovinu, vaučere ili druge alternativne nagrade.

16. Prihvaćanjem nagrade dobitnik potvrđuje, pristaje na i prihvaća sljedeće:

I. Uvjete i odredbe ove nagradne igre;

II. Booking.com može objavljivati sadržaj dobitničke prijave, kako u tiskanom obliku, tako i online, uključujući svoju internetsku stranicu, aplikaciju i društvene mreže;

III. Booking.com može izmijeniti ili urediti dobitnički sadržaj ako to smatra prikladnim;

IV. Svi osobni podaci sudionika koristit će se isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i neće se objavljivati ni ustupati drugim tvrtkama bez prethodne izričite suglasnosti sudionika.

17. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri smatra se da ste prihvatili Uvjete i odredbe ove nagradne igre.

18. Sudjelovanje u nagradnoj igri provodi se isključivo u skladu s Uvjetima i odredbama. Naše su odluke vezane uz nagradnu igru konačne i nećemo ulaziti ni u kakvu korespondenciju vezanu uz odluke o nagradnoj igri.

19. Ketchum Limited zadržava pravo otkazivanja nagradne igre bez prethodne obavijesti u svakom trenutku ako to smatra potrebnim, a prema vlastitom nahođenju tvrtke Ketchum Limited, ili u slučaju da neki događaj izvan kontrole organizatora onemogući pravilno održavanje nagradne igre.

U slučaju nepodudarnosti između ovih uvjeta i odredbi i pravila i/ili određenih uvjeta korištenja prikazanih na ovoj stranici, potonji imaju prednost.

Ovi su uvjeti i odredbe sastavljeni u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva.

SVE DOBITNIČKE PRIJAVE PODLIJEŽU VERIFIKACIJI TVRTKE KETCHUM LIMITED, ČIJE SU ODLUKE KONAČNE I OBVEZUJUĆE. SUDIONIK SE NE SMATRA DOBITNIKOM NAGRADE SVE DOK SE NE POTVRDI VALJANOST PRIJAVE SUDIONIKA I DOK SE NE PROVJERI POTENCIJALNI PRIJAVLJENI MATERIJAL, NE VRATE SVI POTREBNI DOKUMENTI I DOK SE SUDIONIK NE OBAVIJESTI O TOME DA JE VERIFIKACIJA PROVEDENA. SVAKA PRIJAVA PRISTIGLA NAKON PADA SUSTAVA IZ BILO KOJEG RAZLOGA SMATRA SE NEISPRAVNOM PRIJAVOM, NIJE VAŽEĆA I NEĆE SE UZETI U OBZIR.