Amsterdam,
08
November
2017
|
00:01
Europe/Amsterdam

Undersökning av Booking.com belyser att ojämlik könsfördelning inom teknikbranschen inte bara är begränsad till it- och ingenjörsjobb utan även icke-tekniska roller

 

Undersökning av Booking.com belyser att ojämlik könsfördelning inom teknikbranschen inte bara är begränsad till it- och ingenjörsjobb utan även icke-tekniska roller

Medan en majoritet av de tillfrågade kvinnorna är intresserade av att jobba inom teknikbranschen säger 42 % att könsdiskrimineringen inom branschen är värre än förväntat
 

WEB SUMMIT, LISSABON, PORTUGAL – 8 NOVEMBER 2017 – Idag offentliggör Booking.com, ett av världens största e-handelsföretag inom reseindustrin och en ledare inom digital teknik, resultaten från en global undersökning som syftar till att öka förståelsen för upplevelserna hos kvinnor med icke-tekniska yrken inom teknikbranschen. Undersökningsresultaten visar att trots att många kvinnor är intresserade av att jobba inom teknikbranschen så finns det en ojämlik könsfördelning som inte bara begränsas till kvinnor som jobbar i it- och ingenjörsyrken.

Idag ingår teknik i alla delar av en affärsverksamhet. Inom avdelningar som t.ex. HR, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst finns det en ökad efterfrågan efter tekniskt kunnande och datakunskaper men även efter icke-tekniska kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom industrin. Undersökningen utforskar den här skärningspunkten och belyser myterna, uppfattningarna och fördomarna som förhindrar teknikbranschen från att locka till sig fler kvinnor i olika roller.

Enligt undersökningen är en majoritet av de tillfrågade kvinnorna intresserade av att jobba inom teknikbranschen eftersom den erbjuder frihet att vara kreativ (81 %), en stimulerande arbetsmiljö (70 %) och möjlighet till flextider (78 %). Andra fördelar med att jobba för ett teknikföretag är bland annat den informella klädkoden (69 %) och mindre hierarkiska strukturer än i andra branscher (61 %).

Däremot tycker nästan hälften (42 %) av kvinnorna i icke-tekniska roller att könsdiskrimineringen är värre än vad de hade förväntat sig. Andelen ökar ju högre upp i företagets hierarki de befinner sig. 52 % av kvinnorna i chefspositioner och 57 % av kvinnorna som sitter i styrelser säger att de har upplevt könsdiskriminering på arbetsplatsen. Därtill har nästan hälften av de tillfrågade (48 %) känt att de, som kvinnor i en icke-teknisk roll, respekteras i mindre grad än vad en man i samma ställning skulle bli.

“Utöver det faktum att det finns alldeles för få kvinnor som jobbar som programmerare och som ingenjörer så vet vi nu också att det finns en betydande könsklyfta även i de icke-tekniska rollerna. Jag tror att detta beror på myter och uppfattningar om att möjligheterna är få för kvinnor inom teknikbranschen om man inte har programmerings- eller ingenjörsbakgrund. Teknikföretag behöver kvinnor i de rollerna, men de behöver även fler kvinnor inom andra viktiga områden som marknadsföring och ekonomi. Fler kvinnor i icke-tekniska roller kan hjälpa att locka kvinnor i tekniska roller också – mångfald sträcker sig bortom yrkesroller”, säger Gillian Tans, CEO för Booking.com.

Starka kvinnliga förebilder är nyckeln till att locka fler kvinnor till teknikbranschen

Avsaknaden av kvinnliga förebilder och ledare i branschen skapar barriärer för kvinnor, och 90 % av de tillfrågade i undersökningen såg detta som ett problem. Samma procentandel kvinnor i icke-tekniska roller angav att det skulle inspirera dem att utveckla deras karriärer inom teknikbranschen om de såg fler kvinnor i ledarroller. Det här blev ännu tydligare när fler än en tredjedel av de tillfrågade (34 %) instämde i att ett mentorprogram skulle uppmuntra dem att göra framsteg i sina karriärer inom teknikbranschen. Däremot uppgav bara 20 % att deras arbetsgivare hade ett mentorprogram.

“Att driva igenom förändringar för att uppnå en jämlik könsfördelning börjar uppifrån och vi måste uppmuntra till fler positiva förebilder för kvinnor för alla roller inom teknikbranschen. Vi vet att en majoritet av kvinnorna ser många fördelar med att jobba i teknikbranschen, och vi måste samarbeta som sektor för att uppmuntra kvinnor med icke-teknisk kompetens att ge sig in i teknikbranschen samt bli bättre på att hjälpa dem att nå sin fulla potential”, säger Gillian Tans.

Ojämlik könsfördelning utgör ett hinder för kvinnor inom teknikbranschen

Undersökningen visar att könsdiskrimineringen börjar i rekryteringsprocessen. Fler än två tredjedelar av de tillfrågade (68 %) tycker att förmånspaket inte anpassas till kvinnor och att karriärmöjligheter inom teknikbranschen oftare marknadsförs till män (75 %).

Nästan hälften av de tillfrågade (46 %) kände att de blev behandlade annorlunda på sin arbetsplats på grund av sitt kön, och andelen går upp till 59 % för kvinnor i chefspositioner och till 58 % för kvinnor som sitter i styrelser. Korrelationen mellan tjänstegrad och könsfördomar ökar när kvinnor försöker utveckla sina karriärer. 57 % av kvinnorna i chefspositioner uppger att de har blivit förbigångna för en befordran till fördel för en manlig kollega, jämfört med 37 % av deras kvinnliga kollegor i lägre positioner.

Resultaten visade att könsfördomar även påverkar kvinnors självförtroende på arbetsplatsen. En av tre kvinnor uppgav att de inte kände sig tillräckligt självsäkra för att be om en löneförhöjning. Dessutom uppgav en fjärdedel av de tillfrågade att de inte hade känt sig bekväma med att tala under affärsmöten och mer än en tredjedel (36 %) att de inte känner att deras åsikter värderas.

Att komma tillrätta med ojämlik könsfördelning för att skapa en bättre arbetsplatskultur

Resultaten från undersökningen visar att om företag tar itu med ojämlik könsfördelning så skapas möjligheter att bygga en mer inkluderande företagskultur och öka tillväxten genom att uppmuntra till mångfald och innovation. Majoriteten av de tillfrågade kvinnorna (57 %) tror att affärerna skulle blomstra om fler kvinnor anställdes och 68 % tror att det skulle förbättra arbetsmiljön. Undersökningen visar att andra faktorer som inspirerar kvinnor att utveckla sina karriärer är en arbetsgivare som visar att de bryr sig om jämlikhet mellan könen och att arbeta med personer som motiverar dem att nå sin fulla potential.

Nästan alla av de tillfrågade (92 %) tyckte att vetskapen att deras arbetsgivare värderar kvinnor och män lika mycket skulle inspirera dem att utveckla sina karriärer, men bara 46 % kände att jämlik könsfördelning var en prioritet hos deras organisationer. Dessutom ansåg endast 31 % att de har en chef som inte gör skillnad på män och kvinnor, och bara 27 % sa att de har en tydlig vision om sina karriärmöjligheter.

“För att komma tillrätta med den ojämlika könsfördelningen måste teknikföretag ta itu med de negativa uppfattningarna som råder om mansdominerade arbetsplatser och ha jämlika HR-regler och förmånspaket för att kunna rekrytera och behålla kvinnliga anställda. Det är därför vi nyligen har introducerat kurser för att motverka omedvetna fördomar. Vi har även implementerat ett antal initiativ inom HR för att öka medvetenheten om utmaningarna som kvinnor ställs inför och för att säkerställa att vår arbetskultur uppmuntrar kvinnor att nå sin fulla potential”, säger Gillian Tans.

“Mångfald är viktig för Booking.coms kultur och vi är ständigt angelägna om att göra Booking.com till ett av världens mest diversifierade och jämlika företag. Vi engagerar oss även i att skapa en jämlik könsfördelning utanför vår egen organisation. I år har vi lanserat Booking.coms Technology Playmaker Awards för att fira framgångsrika kvinnor inom teknikbranschen och ett universitetsstipendium för kvinnliga studenter som planerar att jobba inom teknikindustrin. Vi är övertygade om att företag måste vara engagerade i att skapa en jämlik könsfördelning för att se till att kvinnors kunskaper och färdigheter värderas och utvecklas på samma sätt som mäns”, tillägger Tans.

Undersökningen utfördes av Booking.com med 761 kvinnliga deltagare från åtta marknader som jobbar heltid för ett teknikföretag, men i en icke-teknisk roll. Datan samlades in under fjärde kvartalet 2016.

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL BOOKING.COM

För mer information kontakta Booking.coms pressavdelning i Storbritannien:
Lon-BookingWiT@ketchum.com; +44 203 755 6400

Om Booking.com:

Booking.com grundades 1996 i Amsterdam och har gått från att vara ett litet, holländskt start up-företag till ett av världens största e-handelsbolag. Booking.com är en del av Priceline Group (NASDAQ: PCLN) och har över 15 000 anställda på 204 kontor i 70 länder.

Vår vision är att göra det möjligt för alla att upptäcka världen, och därför investerar Booking.com i digital teknologi som gör det lättare att resa. På Booking.com sammankopplar vi resenärer med världens största utbud av fantastiska ställen att bo på – allt från lägenheter, semesterhem och familjeägda B&B-boenden till 5-stjärniga lyxhotell, trädkojor och till och med igloor. Booking.coms webbplats och appar finns på över 40 språk och erbjuder över 1,4 miljoner hotell och boenden i fler än 121 000 destinationer i 228 länder och territorier över hela världen.

Varje dag bokas över 1,5 miljoner rumsnätter på vår plattform. Oavsett om våra kunder ska göra en fritids- eller jobbresa kan de direkt boka det perfekta boendet snabbt och enkelt med Booking.com – utan bokningsavgifter och med prismatchning. Booking.coms kundtjänst står redo att hjälpa kunder på 43 språk – när som helst på dygnet.Följ oss på Twitter och Instagram, gilla oss på Facebook, och för att få de senaste nyheterna, datan och inblickarna, besök global media room.

Om Technology Playmaker Awards

För uppgifter om kategorier, nomineringsregler, bedömningsregler och information om utmärkelserna besök oss på www.techplaymakerawards.com