Brussel,
21
maart
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek van Booking.com onthult: bijna de helft van de vrouwen in tech zegt dat diversiteit bij hun bedrijf nog steeds geen prioriteit heeft

Samenvatting

Een wereldwijd onderzoek van Booking.com laat zien dat 44% procent van de vrouwen in de technologische sector vindt dat hun bedrijf geen prioriteit geeft aan genderdiversiteit, en 3 van de 5 herintreders voelt zich ondergewaardeerd

● De bevindingen suggereren dat de tech-sector niet voldoende doet voor het behoud van de jarenlange kennis die ervaren, deskundige vrouwen naar deze sector brengen

● Slechts 56% van de vrouwen in tech vindt dat hun bedrijf prioriteit geeft aan genderdiversiteit, ondanks economische druk

● Ruim 3 op de 5 vrouwen (63%) die na een tijdelijke onderbreking van hun carrière herintreden in de tech-sector voelen zich ondergewaardeerd

● Vrouwen in tech vinden betere mogelijkheden om door te ontwikkelen, zoals trainingen en stages voor herintreders, essentieel voor het vasthouden van vrouwelijk toptalent

 

Volgens wereldwijd onderzoek van Booking.com, een van ‘s werelds grootste e-commercebedrijven en leider in digitale technologie, vindt minder dan drie op de vijf vrouwen (53%) werkzaam in de tech-sector dat hun sector prioriteit geeft aan genderdiversiteit als onderdeel van de doelstelling van het bedrijf. Een iets hoger percentage van de vrouwen in dit vakgebied (56%) vindt dat hun bedrijf prioriteit geeft aan initiatieven gericht op het bevorderen van diversiteit. Hoewel initiatieven die erop gericht zijn de genderkloof te verkleinen en vrouwen te stimuleren in de tech-sector te gaan werken enigszins succes hebben,moeten tech-bedrijven en de sector als geheel zich meer inspannen om vrouwelijk talent aan te moedigen -niet alleen vrouwen die een carrière in tech overwegen of beginnen, maar ook gevestigde experts op dat gebied -, tenminste als ze een representatief en deskundig personeelsbestand willen aanhouden.

Bij technologiebedrijven die op zoek zijn naar het broodnodige talent zien we een verschuiving in focus. Er wordt niet alleen ingezet op het behoud van talent, maar bedrijven doen ook steeds meer hun best omvrouwen opnieuw aan te trekken die willen herintreden in de sector. Door de kennis en ervaring van deze vrouwen vast te houden, profiteren tech-bedrijven niet alleen op het gebied van bedrijfscultuur, maar ook op dat van reputatie en inkomsten.

Vrouwen zien kansen om zakelijke voordelen te behalen en een positieve, sectorbrede verandering te bewerkstelligen

Uit het meest recente rapport van het Economisch Wereldforum over de genderongelijkheid1 blijkt dat de kloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd steeds groter wordt. Toch leveren vrouwen in alle aspecten van het bedrijfsleven een sterke contributie. Op de vraag naar de voordelen die een grotere genderdiversiteit kan opleveren voor de technologie-industrie, zei 90% van de vrouwen in de technologiesector - en de studenten die geïnteresseerd zijn in een technische carrière - dat zij de sector zouden helpen diversifiëren, met nieuwe perspectieven, achtergronden en ervaringen. Ze noemden ook een grotere flexibiliteit in HR-uitkeringen (90%) en een betere werkomgeving die alle werknemers ten goede zou komen (90%). Naast deze culturele voordelen zullen vrouwen steeds meer het gevoel krijgen dat hun vertegenwoordiging in het technisch personeel zal bijdragen tot een betere bedrijfs- en merkreputatie (88%) en tot het vertrouwen in technologiebedrijven in het algemeen (87%). 

Data uit de tech-sector wijzen ook op een breder economisch voordeel. Uit recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat als het aandeel werkende vrouwen met 5% zou toenemen tot 75%, het bruto binnenlands product (BBP) van het Verenigd Koninkrijk ongeveer 9% zou groeien.

“Het stimuleren van meer genderdiversiteit in de tech-sector gaat zowel over het aanboren van nog onontdekt talent als het ondersteunen van vrouwen die al de vaardigheden, kennis en expertise in onze sector hebben opgebouwd. Het diversifiëren van talent –met alles wat daarbij komt kijken op het gebied van ervaring, achtergrond en loopbaanplanning –moet altijd onze eerste zorg zijn,” zegt Gillian Tans, CEO van Booking.com. “De laatste tien jaar zijn er belangrijke veranderingen geweest die ertoe hebben bijgedragen dat de tech-sector een werkplek is geworden met meer genderdiversiteit. Dat momentum moeten we zien vast te houden. Bedrijven die inclusiviteit op ieder niveau tot prioriteit maken en effectief gebruik maken van zowel het bestaande als het nieuwe aanbod van talent, zullen verder groeien en goed presteren.”

Gebruikmaken van de waarde van herintredende vrouwen in tech

Op dit moment vindt meer dan drie op de vijf vrouwelijke herintreders in tech (63%) dat het nemen van een ‘carrièrepauze’ nadelig is voor hun individuele ontwikkeling. Bijna drie op de vier van hen (73%) vindt dat de sector actiever moet zijn in het ondersteunen van herintreders.

Er zijn echter steeds meer stages voor herintreders en andere inwerkprogramma’s, en dat geeft hoop. Dit geldt niet alleen voor de tech-sector, maar ook voor advocatenkantoren, professionele dienstverleners en andere sectoren. 70% van de vrouwelijke herintreders in tech gelooft dat dergelijke programma’s –vaak met een focus op training, opfriscursussen, bijspijkercursussen en mentorschappen –de sleutel zijn tot het succesvol omgaan met de uitdagingen van het herintreden. De vrouwen die opnieuw gaan werken willen zich gesteund voelen en voortbouwen op hun eerdere ervaring, en niet het gevoel hebben dat ze helemaal opnieuw moeten beginnen. Hoewel twee op de vijf herintreders (41%) vindt dat regelmatige bijspijkercursussen essentieel zijn voor hun succes in de tech-sector, zegt een nog groter deel (70%) dat stages voor herintreders ze het vertrouwen geven om problemen bij het herintreden te overwinnen.

Het is bemoedigend om te zien dat deze programma’s vrouwen de vaardigheden en steun geven die ze nodig hebben om vooruit te komen. 62% van de herintreders zegt dat ze bij hun terugkeer op de werkvloer konden rekenen op de steun van een mentor –iets wat vrouwen in tech essentieel vonden voor carrièresucces. 68% zegt tevens dat hun bedrijf ze bij hun terugkeer hielp bij het bijspijkeren van hun technische of andere vaardigheden.

“Bij Booking.com geloven we al langeretijd in het investeren in mentor-en erkenningsprogramma's die bijdragen aan de continue ontwikkeling van vrouwen in tech. Denk daarbij aan onze beurzenprogramma’s en de Booking.com Technology Playmaker Awards. Ons onderzoek toont nu aan dat de tech-sector meer en nauwer moet samenwerken om de strategieën die gericht zijn op het stimuleren van een tech-carrière onder vrouwen beter op elkaar af te stemmen. Vrouwen dragen enorm veel bij, wat een positieve impact kan hebben op zowel individuele tech-bedrijvenals de sector wereldwijd. Daarom zouden vrouwen ook deel moeten uitmaken van proactieve initiatieven gericht op inclusiviteit, behoud en het ontwikkelen van vaardigheden,” constateert Tans.

 

1 - https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018

2 - https://www.pwc.co.uk/economic-services/WIWI/women-in-work-index-2018.pdf

 

 

Noot voor de redactie:

Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Booking.com onder 6.898 respondenten (uit het Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk, Brazilië, Nederland, Duitsland, China, Australië, India en Spanje). Respondenten hebben tussen 2 augustus en 6 september 2018 een online enquête ingevuld. Onder de respondenten bevonden zich middelbare scholieren, bachelor-studenten, pas beginnende en ervaren professionals en herintreders.

À propos de Booking.com:

Petite start-up néerlandaise créée en 1996 à Amsterdam, Booking.com B.V. est devenue l’une des plus grandes sociétés d'e-commerce au monde dans le secteur des voyages. Booking.com fait partie de Booking Holdings Inc. (NASDAQ : BKNG) et emploie aujourd’hui plus de 17 000 personnes dans plus de 200 bureaux, répartis dans 70 pays à travers le monde.

Booking.com s'est donné pour mission de permettre aux voyageurs de vivre des expériences dans le monde entier, et investit pour cela massivement dans la technologie numérique afin de simplifier au maximumle processus de réservation et d'offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. Chez Booking.com, nous mettons en relation les voyageurs avec les hébergements les plus incroyables au monde, y compris des appartements, des maisons de vacances,des chambres d'hôtes/B&B à la gestion familiale, des complexes de luxe 5 étoiles, des cabanes dans les arbres et même des igloos. Le site Internet et les applications de Booking.com sont disponibles dans 43 langues et proposent plus de 29 millions d’hébergements dans plus de 145 000 destinations, réparties dans 229 pays et territoires.

Plus de 1,5 million de nuitées sont réservées sur notre plateforme chaque jour. Qu’ils voyagent pour le travail ou les loisirs, nos clients peuvent réserver instantanément l’hébergement idéal en toute simplicité sur Booking.com, sans frais de réservation et en profitant de notre promesse de remboursement de la différence s'ils trouvent moins cher ailleurs. Nos clients peuvent bénéficier d’une assistance 24h/24 et 7j/7 grâce ànotre Service Clients disponible dans 43 langues, à tout moment du jour et de la nuit.

Vous pouvez nous suivre sur TwitterInstagram et aimer notre page Facebook. Pour découvrir les dernières nouveautés et obtenir des conseils, consultez notre plateforme média internationale.